09/2007

status: under construction / area: 214m2

Parcela sa nachádza na okraji Nitry v lokalite s individuálnou výstavbou katalógových rodinných domov. Dom je riešený z uličnej časti introvertne a dištancuje sa od okolitej zástavy. Z južnej strany je riešený s maximálnym využitím priehľadov do záhrady.

Leave a Reply