09/2015

status: in progress / area: 295m2

Záujmová trojuholníková parcela sa nachádza na rohu ulíc Kaštieľska a Kľukatá v mestskej časti Prievoz. Objekt rodinného domu je riešený ako solitér pôdorysnéhoho tvaru nepravidelného lichobežníka, pričom kopíruje hranice pozemku. Dom je z uličných častí riešený introvertne, pričom záhradná, súkromná časť je v čo najväčšej miere otvorená a poskytuje kontakt s privátnou záhradou. Dom je trojpodlažný ( suterén, prízemie a poschodie ). Kompaktná hmota objektu je členená jednak vypustenými konzolovými hmotami a jednak rastrovaním bieleho exteriérového obkladu, ktorý je na jednom mieste farebne akcentovaný použitím 3  odtieňov sivej farby.

Leave a Reply