11/2012

_galerijný predaj - predajňa ako artgaléria, dáva viniknúť prezentovanému tovaru a službám, pocit jedinečnosti a výnimočnosti
_výrazné odlíšenie sa od konkurencie
_ potlačená farebnosť cez vstupný modrý portál vstupujeme do bieleho O2 sveta - vizuálna čistota, sterilná farebnosť a minimalizmus odlišujú pobočku od ostatných priľahlých predajní
_maximalizovanie predajnej plochy, ktorá je plnom rozsahu prístupná klientovi - prozákaznícka orientácia
_ oblý design mobiliáru reflektuje odkaz na logo O2 a umožňuje vysokú variabilitu spájania prvkov v malých priestoroch
_ prezentovanie HW na stenách siedmimi základnými typmi predajných modulov - plug-in systému umožňuje rýchle pretváranie prezentačno- predajných plôch s ohľadom na zmenené požiadavky v pobočke
_ HIGH-TECH koncept
_ interaktívna stena umožňujúca nový revolučný spôsob prezentácie produktov
_zákazníci s obsluhou alebo sami môžu ovládať rôzne funkcie, pozrieť si aktuálnu ponuku produktov, možnosť hrania interaktívnych hier, pasívne premietanie spotov…
_LCD obrazovka slúžiaca k prezentácii aktuálnych marketingových materiálov
_LCD alebo LED panely ako súčasť filozofie prezentovania produktu novým spôsobom - plnohodnotná náhrada printovej formy marketingových materiálov
_špeciálne pracoviská
- diskrétnosť dosiahnutá čiastočne transparentnou plochou Touch screen ktorá tvorí deliaci prvok medzi pracoviskami a high-tech relaxačnou zónou
- pridružené úložné priestory na marketingové materiály a prvky súvisiace s pracoviskom implementované v stenách tak aby bol zachovaný minimalistický dojem pobočky
_osvetlenie
_svetelné objekty vytyčujúce opticky jednotlivé zóny
_tvarové, konštrukčné a materiálové vlastnosti predurčujú svetelné objekty k tomu aby boli v priestore primárnym svetelným zdrojom
_navrhnutím svetelného objektu ako primárneho svetelného zdroja, je ostatné osvetlenie nepotrebné, čím je riešenie podhľadu a celkového osvetlenia technicky, časovo menej náročné
_svetelný objekt je možné podľa podmienok alternovať ako zavesený/otvorený, zavesený/zavretý, a prisadený
_v reprezentačnej pobočke je osvetlenie alternované Barrisolovým podhľadom ktorý umožňuje vytvárať rôzne svetelné scény podľa potrieb pobočky
_zariadenie-pracoviská
_ako zariadenie sú využívané jednoduché prvky umožňujúce potrebnú variabilitu v danom priestore s pridruženými úložnými priestormi
_priestorová kompozičná variabilita prvku umožňuje vyskladávanie alternatívnych kompozícií na základe funkčných požiadaviek
_v rámci prvku pracoviska sú implementované úložné uzamykateľné priestory
_zariadenie-relax zóna
_za pomoci variovateľných prvokov možnosť vyskladávania potrebných kompozícií na základe priestorových predpokladov danej pobočky
_jednoduchým alternovaním čalunenia základného segmentu je do kompozície implementovaný prvok ergonomicky sĺňajúci rozmerové požiadavky na sedenie pre deti - detský kútik

Leave a Reply