03/2007

status: study / area: 734m2

Záujmová trojuholníková parcela sa nachádza na rohu ulíc Kaštieľska a Kľukatá v mestskej časti Prievoz. Navrhovaný bytový dom obsahuje 5 bytových jednotiek ( 1 jednoizbový byt, 2 dvojizbové a 2 trojizbové byty ). Objekt je riešený ako solitér pôdorysnéhoho tvaru nepravidelného lichobežníka, pričom kopíruje hranice pozemku. Kompaktná hmota objektu je členená striedaním fasádneho obkladu s dvojitou farebnosťou odtieňov sivej farby. Farebný akcent na fasáde je riešený oranžovými slenými zábradialami.

Leave a Reply