at26, s.r.o.
Továrenská 10
811 09 Bratislava
Slovak Republic

+421 948 38 00 82
at26@at26.sk

IČO: 35887907
IČ DPH: SK 2021844121

spoločnosť at26,s.r.o. zapísaná v OR Okresného súdu BA 1, oddiel Sro, vložka č. 31939/B

Ing.arch. Branislav Loskot
+421 905 189 530
loskot@at26.sk

Ing.arch. Peter Kukučka

+421 905 475 732
kukucka@at26.sk

Ing.arch. Jaroslav Takáč
+421 905 422 641
takac@at26.sk